Dự án đã thực hiện

 • Công trình “Khu Ký Túc Xá – Formosa”

  Chủ đầu tư: Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp FORMOSA Hà Tĩnh Nhà thầu: Công ty cơ khí và xây dựng Posco E&C VN Địa điểm: Khu kinh tế Vũng Áng – tỉnh Hà Tĩnh
 • Công trình “ Khu KTX Nhân Viên K.L.M.N – Formosa”

  Chủ đầu tư: Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp FORMOSA Hà Tĩnh Nhà thầu: Công ty CP xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình Địa điểm: Khu kinh tế Vũng Áng – tỉnh Hà Tĩnh
 • Công trình “Nhà Máy Tôn Hoa Sen”

  Chủ đầu tư: Tập đoàn Hoa Sen Nhà thầu: Công ty TNHH MTV phát triển đô thị và KCN IDICO Địa điểm: Khu công nghiệp Phú Mỹ - huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Công trình “ Cảng Tổng Hợp Quốc Tế Thị Vải”

  Chủ đầu tư: Bộ giao thông vận tải Nhà thầu: Công ty liên danh Penta-Rinkai Địa điểm: Khu công nghiệp Phú Mỹ - huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Công trình “Nhà Máy Thép Posco SS Vina”

  Chủ đầu tư: Công ty TNHH Posco SS Nhà thầu: Công ty cơ khí và xây dựng Posco E&C VN Địa điểm: Khu công nghiệp Phú Mỹ - huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu