Lĩnh vực hoạt động

  • Sản xuất và mua bán bê tông thương phẩm (bê tông đúc sẵn)
  • Sản xuất và mua bán tấm bê tông đúc sẵn, ống, cột bê tông, cọc bê tông cốt thép
  • Xây dựng công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông (cầu, đường ống…)
  • Xây dựng công trình đường ống dẫn dầu, chất lỏng, khí đốt
  • Lắp đặt kết cấu thép và bê tông đúc sẵn
  • Dọn dẹp, tạo mặt bằng xây dựng (san lắp mặt bằng)
  • Mua bán vật liệu xây dựng
  • Vận tải bằng ô tô, xe chở bê tông, xe ben
  • Mua bán, cho thuê thiết bị, máy công trình…