Tin công ty

  • Việt Hàn mở trạm mới Nam Sài Gòn

    Để mở rộng hoạt động kinh doanh Công ty Bê tông Việt Hàn mở trạm mới tại TP HCM
  • Năng lực thiết bị

    Việt Hàn hiện đang quản lý một danh mục tài sản máy móc, thiết bị hùng hậu đáp ứng hầu hết nhu cầu thi công đa dạng trên các công trường xây dựng trong cả nước
  • Đối Tác

    Các đối tác của CÔNG TY TNHH SX TM VÀ XD VIỆT HÀN