Chi tiết bài viết

Việt Hàn mở trạm mới Nam Sài Gòn


Một số hình ảnh trạm bê tông mới Nam Sài Gòn, địa chỉ: 1498A Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Phường 7, Quận 8, TP. HCM

Bài viết liên quan