Bê tông đạt cường độ sớm là loại bê tông thương phẩm đặc biệt, có khả năng phát triển cường độ nén ở 24 giờ, mẫu thử hình lập phương lớn hơn 30 Mpa.

Ứng dụng: Chung cư Everich 8

Lợi ích sử dụng

  • Rút ngắn tiến độ thi công, thời gian luân chuyển coppha.
  • Phù hợp một số công nghệ thi công đặc biệt như coppha trượt.
  • Sử dụng cho các cấu kiện bê tông đúc sẵn.
© 2021 VietHan by Mebo
viVietnamese
en_USEnglish viVietnamese