Chứng nhận ISO 9001 là chứng nhận hệ thống quản lý về chất lượng sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp thuộc tiêu chuẩn quốc tế được gọi là Chứng chỉ ISO 9001, Phiên bản mới nhất là ISO 9001:2015 thay thế cho hệ thống cũ là ISO 9001:2008. ISO 9001: 2015 Hệ thống quản lý…

Mong muốn áp dụng công nghệ chuyển đổi số doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban Lãnh Đạo công ty  đã nhìn thấy được sự cần thiết để triển khai giải pháp phần mềm trung tâm sản xuất. Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm…

Mong muốn trở thành công ty dẫn đầu thị trường về ngành bê tông thương phẩm, bê tông tươi. Tạo ra sản phẩm chất lượng với tiêu chí “sản phẩm và dịch vụ hôm nay tốt hơn hôm qua“. Ban Giám đốc Công ty CP sản xuất – thương mại và xây dựng Việt Hàn đã…

© 2021 VietHan by Mebo
viVietnamese
en_USEnglish viVietnamese