Chứng nhận ISO 9001 là chứng nhận hệ thống quản lý về chất lượng sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp thuộc tiêu chuẩn quốc tế được gọi là Chứng chỉ ISO 9001, Phiên bản mới nhất là ISO 9001:2015 thay thế cho hệ thống cũ là ISO 9001:2008.
ISO 9001: 2015 Hệ thống quản lý chất lượng (QMS) được UKAS (United Kingdom Accreditation Sercive của Anh Quốc) chứng nhận bao gồm tất cả các yêu cầu mà một tổ chức phải giải quyết trong Hệ thống quản lý chất lượng (QMS) để được chứng nhận.
1. Phạm vi kinh doanh
2. Tài liệu tham khảo
3. Thuật ngữ và định nghĩa
4. Hệ thống quản lý chất lượng
5. Trách nhiệm quản lý
6. Quản lý tài nguyên
7. Hiện thực hóa sản phẩm
8. Đo lường, phân tích và cải tiến
Do đó, chứng nhận ISO 9001:2015 do tổ chức AJA REGISTRARS cấp giúp bảo đảm cung cấp các sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng và luật định một cách ổn định và mong muốn nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng.
Và với Chính sách chất lượng được chú trọng, Công ty Viêt Hàn đã được tổ chứng đánh giá chất lượng hàng đầu thế giới là AJA REGISTRARS cấp chứng chỉ ISO 9001:2015 lần đầu vào ngày 17 tháng 09 năm 2017 và được tiếp tục chứng nhận vào ngày 18 tháng 09 năm 2020.
Công ty Việt Hàn luôn điều hành dựa trên nền tảng của hệ thống Quản Lý Chất Lượng theo Tiêu chuẩn Quốc Tế ISO 9001:2015.

© 2021 VietHan by Mebo
viVietnamese
en_USEnglish viVietnamese