Bê tông đạt cường độ sớm là loại bê tông thương phẩm đặc biệt, có khả năng phát triển cường độ nén ở 24 giờ, mẫu thử hình lập phương lớn hơn 30 Mpa.

Apllication: Everich 8 Apartment

Benefits

  • Shortening construction schedule and rotation time of formworks
  • Suitable for some special construction technologies such as sliding formwork.
  • Used for prefabricated concrete components
© 2021 VietHan by Mebo
en_USEnglish
viVietnamese en_USEnglish