Bê tông ít tỏa nhiệt là loại bê tông thương phẩm đặc biệt, sử dụng xi măng ít tỏa nhiệt hoặc tro bay trong thành phần cấp phối bê tông, kết hợp với hệ thống làm mát cốt liệu, công nghệ làm lạnh nước đặc biệt nhằm tạo ra loại bê tông lạnh, đảm bảo kiểm soát tốt nhiệt thủy hóa của xi măng trong suốt quá trình đóng rắn.

Applications: The One Tower, Ghome, Empire City, Sunshine Riverside, The Park Avenue

Benefits

Reducing the risk of being cracked due to heat pressure inside large-sttructured concrete.

© 2021 VietHan by Mebo
en_USEnglish
viVietnamese en_USEnglish