Mong muốn trở thành công ty dẫn đầu thị trường về ngành bê tông thương phẩm, bê tông tươi. Tạo ra sản phẩm chất lượng với tiêu chí “sản phẩm và dịch vụ hôm nay tốt hơn hôm qua“. Ban Giám đốc công ty TNHH sản xuất – thương mại và xây dựng Việt Hàn đã…

Concrete is an artificial stone material obtained by molding and solidifying a mixture of adhesives, water, aggregates (sand, gravel or macadam) and additives. Composition of concrete must be ensured to achieve properties given as strength, waterproofing ...

© 2021 VietHan by Mebo
en_USEnglish
viVietnamese en_USEnglish