Chủ Đầu Tư: Cai Mep International Terminal Co., Ltd
Nhà Thầu: Posco E&C – Samwhan