Chủ đầu tư: Công ty TNHH Posco SS Vina. Nhà thầu: Công ty cơ khí và xây dựng Posco E&C VN