Chủ Đầu Tư: Tập đoàn dầu khí Việt Nam/ Petrovietnam.  Nhà Thầu: Liên doanh JGCS