MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Nhiệm vụ hằng ngày:

 • Thu thập và xử lí thông tin: Làm việc với trưởng trạm, giám sát trạm, kế toán trạm, thủ kho, bảo trì, điều phối, an toàn, mua hàng … xử lí các thông tin hoạt động sản xuất.
 • Thu thập và phân tích dữ liệu về hoạt động sản xuất:
 • Dữ liệu sản xuất từ nhà máy, trung tâm điều hành (CC), các bộ phận trong nhà máy để tổng hợp báo cáo về: khối lượng/chất lượng/dịch vụ, xe hoạt động/thời gian ngừng trạm (hỏng)/vi phạm/an toàn.
 • Số liệu sản xuất: Khối lượng sản xuất/vật liệu tiêu hao/bê tông dư thừa/trả về/xử lí đi lại/trial mix.
 • Mua hàng: Tiếp nhận thông tin mua hàng từ nhà máy và tạo PR (PYC), theo dõi hoạt động mua hàng (PO), thúc đẩy việc mua hàng, theo dõi việc giao nhận hàng của các đơn hàng, xác nhận thực tế đơn hàng vào hệ thống.
 • Soạn thảo các công văn, văn bản, các hồ sơ phạt liên quan đến hoạt động sản xuất.
 • Theo dõi/đốc thúc các báo cáo & các hoạt động hằng ngày tại các đơn vị.

2. Nhiệm vụ tuần/tháng:

 • Lập cáo sản xuất, kiểm kê và tồn kho tại nhà máy:
 • Theo dõi và đốc thúc việc kiểm kê và các báo cáo hằng tháng tại các đơn vị.
 • Làm việc với bộ phận mua hàng về tồn kho hàng tháng: số lượng mua/số lượng tồn.
 • Làm việc với Phòng tài chính về việc nhận dữ liệu hàng tồn kho trong phần mềm cho kỳ kết thúc (Đối chiếu nhà cung cấp/đối chiếu thủ kho), cập nhật số đầu kỹ vào phần mềm (xác lập tồn kho đầu kỳ).
 • Lập báo cáo tháng về tiêu hao NVL sản xuất/chi phí sản xuất/bảo trì sửa chữa/an toàn lao động…
 • Quản lý và sắp xếp yêu cầu thanh toán cho nhà máy hàng ngày, hằng tháng & trong trường hợp khẩn cấp: Phụ trách và kiểm soát các chi phí tiêu dùng của nhà máy, tiếp nhận và hoàn tất thủ tục về các chi phí sửa chữa, ứng/hoàn ứng hàng tháng của nhà máy và các chi phí khác đối chiếu với kế toán.
 • Theo dõi và duy trì nước uống, văn phòng phẩm, dụng cụ & thiết bị, cho nhà máy, lập kế hoạch và đặt hàng, theo dõi số lượng, chi phí, số dư và lập báo cáo.
 • Thu thập và quản lí các hồ sơ của bộ phận Sản xuất-Bảo trì-An toàn.
 • Theo dõi tiến độ của các mục tiêu hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và hàng năm & lập báo cáo.
 • Theo dõi/ghi nhận và phân tích các chỉ số liên quan đến việc đánh giá KPI hằng tháng của các bộ phận được giao.

3. Nhiệm vụ khác:

 • Hỗ trợ triển khai và đôn đốc một số công việc liên quan đến các phòng ban của nhà máy.
 • Làm các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của cấp trên.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng Quản trị Kinh doanh, kế toán hoặc tương đương.
 • Tin học: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (word, excel, powerpoint)
 • Một năm kinh nghiệm làm việc trong ngành sản xuất bê tông
 • Chăm sóc khách hàng, kiểm soát bản thân tốt, Giao tiếp hiệu quả.
 • Kỹ năng phân tích/giải quyết vấn đề tốt.

THÔNG TIN KHÁC

 • Thử việc: 2
 • Thời gian làm việc: Thứ 2: Thứ 6 (08h00-17h00); Thứ 7: 08h00-12h00
 • Đồng nghiệp: Vui vẻ, hòa đồng
 • Phúc lợi:- Lương, thưởng theo năng lực
  – Các phụ cấp hấp dẫn
  – Chế độ nâng lương (theo năng lực cá nhân)
  – BHXH và các phúc lợi khác

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • Công ty: Viet Han Concrete JSC.,
 • Người liên hệ: Viet Han Concrete
 • Email: hcns@viethanconcrete.com
 • Địa chỉ liên hệ: 24-26 đường số 8B,phường An Phú,Quận 2,Tphcm.
© 2021 VietHan by Mebo
viVietnamese
en_USEnglish viVietnamese