Mong muốn áp dụng công nghệ chuyển đổi số doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban Lãnh Đạo công ty  đã nhìn thấy được sự cần thiết để triển khai giải pháp phần mềm trung tâm sản xuất. Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ của ngành bê tông tươi, bê tông thương phẩm. 

  1. Các tính năng chính của phần mềm trung tâm sản xuất
  • Báo cáo tiêu hao tập trung (có thể filter)
  • Báo cáo sản lượng tập trung (có thể filter)
  • Phân bổ đơn hàng tổng(chia đơn hàng)
  • Báo cáo chi tiết từng mẻ trộn (có thể filter)
  • Báo cáo tổng hợp (có thể filter).
  • Phần master file dữ liệu thống nhất (khách 
  • hàng, công trình, tài xế, Cấp Phối, xe, user ..vv).
  • Dashboard báo cáo realtime tình hình sản xuất của từng trạm.
  • Cung cấp các hàm API kết nối dữ liệu ERP và các phần mềm khác

2. Quy trình chung

3. Sơ đồ luồng dữ liệu.

© 2019 VietHan by Mebo
  
viVietnamese
en_USEnglish viVietnamese