Chuyên Viên Kiểm Toán Nội Bộ:
– Kiểm soát các hoạt động công nợ, nhập, sử dụng, tồn nguyên vật liệu tại các Trạm sản xuất và chi phí cho toàn bộ Công Ty.
– Kiểm soát công tác kế toán theo đúng chuẩn mực, quy định kế toán hiện hành.
– Hỗ trợ, tư vấn cho nhân viên các phòng ban về các vấn đề liên quan tới tuân thủ, rủi ro và kiểm soát
– Đóng góp ý kiến về việc xây dựng hệ thống, chỉnh sửa các biểu mẫu chưa hợp lí để tinh gọn và kiểm soát được chặt chẽ hơn.
– Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Phòng KSNB.
* Yêu cầu:
– Nam, tốt nghiệp Đại Học các ngành Kế Toán, Kiểm Toán hoặc các ngành liên quan.
– Có kinh nghiệm 2 năm trở lên trong lĩnh vực Kiểm Soát, Kiểm Toán Nội Bộ tại Công Ty Sản Xuất.
– Kỹ năng giao tiếp tốt, tin học thành thạo.
Liên Hệ : 02873091979 ext 114
hoặc gửi hồ sơ qua địa chỉ: nhann.hcns@viethanconcrete.com

© 2019 VietHan by Mebo
  
viVietnamese
en_USEnglish viVietnamese