*Góc tuyển dụng: Chuyên viên ISO: – Mô tả vị trí: + Xây dựng và kiểm soát…

    1.Trợ Lý Tổng Giám Đốc – Phụ trách Phát triển kinh doanh  Mô…

*Mô tả công việc: – Nội dung công việc chính: + Lễ Tân: Tiếp đón…

*Mô tả công việc: – Thiết lập danh mục thiết bị với đầy đủ các…

* Mô tả công việc: – Tìm kiếm thông tin và tìm hiểu nhu cầu…